Profesionalni upravnik

Profesionalni upravnik zgrade

.

Vlasnik stana brine o svom stanu. Neko treba da brine i o zgradi, odnosno zajedničkim delovima zgrade i to nije mala obaveza posebno kad je reč o zaštiti interesa vlasnika stanova stambene zajednice kao i same zgrade u celini.

Upravo je tu razlog zbog čega je najbolje odabati profesionalno lice koje će da brine o Vašoj zgradi a to je profesionalni upravnik.

Naravno da i lice iz redova stanara koje je izabrano za upravnika zgrade obavlja svoj posao najbolje što ume ali ne može se uporediti sa profesionalnim upravnikom, jer profesionalni upravnik ima položen ispit kojim je edukovan za tu vrstu obaveza i odgovornosti.

Balkan biznis klub d.o.o. je komapnija koja pruža uslugu profesionalnlog upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama preko profesionalnog upravnika.

Ukoliko ste zainteresovani da naš profesionalni upravnik bude i u Vašoj zgradi nazovite nas na naš telefon: +381.60.6000.249 ili zakažite sastanak na naš email: info@profesionalniupravnikzgrade.com

 

Profesionalni upravnik je edukovano lice, sa licencom, koje predlaže vlasnicima stanova i lokala u zgradi kako da:

 • prikupe zajednička sredstva (da oforme budžet zgrade) za održavanje opreme i zajedničkih delova svoje zgrade,
 • predlaže Skupštini stambene zajednice, po prioritetima, šta je hitno potrebno uraditi, kako bi na vreme izbegli štetne posledice koje trpi zgrada, svi vlasnici i treća lica,
 • predloge daje na usvajanje Skupštini,
 • na sednicama podnosi izveštaj šta je sve od predloženog i usvojenog realizovano, u skladu sa finansijskim mogužnostima zgrade,
 • vodi finansijsko stanje zgrade u skladu sa Zakonima čime štiti interes zgrade i vlasnika stanova i lokala u zgradi,
 • obraća se trećim licima u ime zgrade sa ciljem rešavanja problema, koja mogu rešiti treća lica,
 • organizuje tendere za radove u zgradi prikupljajući ponude koje su vlasnicima najpovoljnije,
 • sve radnje obavlja u skladu sa Zakonom,
 • prikuplja i evidentira pritužbe vlasnika stanova i kvarove 0-24 sata  te radi na tome da se oni što pre otklone ...

kako bi vlasnici stanova i lokala u zgradi imali udoban život o čemu brine profesionalni upravnik.

Pored gore navedenog (sažetog) opisa, profesionalni upravnik obavlja i sledeće:

 • osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana)
 • dopuna i izmene podataka u Registru stambenih zajednica
 • izrada pečata
 • pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice, donošenje odluke o nameni zajedničkih prostorija
 • priprema i zaključivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr.
 • nadzor nad radom osoblja (domar, čistačica i dr.)
 • informisanje stanara na sednici Skupštine, sačinjavanje pisanog izveštaja - pregled preko informacionog sistema
 • upravljanje finansijskim sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice - pregled i preko informacionog sistema
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice, praćenje stanja preko informacionog sistema
 • vođenje evidencije prijava od strane vlasnika stanova /ili lokala, prijave telefonom, emailom i praćenje preko informacionog sistema
 • priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
 • prinudna naplata potraživanja u ime stambene zajednice
 • izrada finansijske dokumentacije i podnošenje poreske prijave stambene zajednice poreskoj upravi u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu izdavanja zajedničkih delova - pregled preko informacionog sistema
 • realizaciju godišnjeg programa održavanja
 • organizaciju radova na tekućem i investicionom održavanju
 • organizacija radova na hitnim intervencijama, praćenje preko informacionog sistema
 • briga o kućnom redu - prijave 24 sata- pregled preko informacionog sistema
 • kol centar dostupan 24 sata za prijave kvarova, drugih problema u zgradi i hitnih intervencija putem telefona ili informacionog sistema
 • podrška svim zajedničkim aktivnostima stanara stambene zajednice
 • obnovu i unapređenje kvaliteta imovine stambene zajednice
 • savetovanje vlasnika preko našeg advokata.

Ukoliko odlučite da angažujete nas za profesionalno upravljanje Vašom zgradom organizovaćemo informativni sastanak na kom ćemo se upoznati, kao i objasniti Vaša i naša prava i obaveze.
Važno je napomenuti da pored obuke i sertifikata naš profesionalni upravnik ima više od 20 godina iskustva u obavljanju posla upravnika u svojoj zgradi.

ZAKAŽITE SASTANAK SA PROFESIONALNIM UPRAVNIKOM

PROBLEMI NE POSTOJE
POSTOJE REŠENJA!

KOJE USLUGE PRUŽA PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE

PROFESIONALNI UPRAVNIK SA VIŠE OD 17 GODINA ISKUSTVA

PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE

Prijava vlasnika

Kontakt

Organizator profesionalnog upravljanja:
Balkan biznis klub d.o.o. Beograd
Pariske komune 2
11070 Novi Beograd
PIB: 103865805
MB: 20039850
+381.60.6000.249
info@profesionalniupravnikzgrade.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 09:00 - 17:00 časova
subota-nedelja: ne radimo

VAŽNI TELEFONI
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192