Profesionalni upravnik

Profesionalni upravnik zgrade

.

Održavanje i popravka lifta zgrade:

Kvarove na liftu upravnik, na osnovu prijave vlasnika stana, dostavlja preduzeću koje vrši uslugu održavanja lifta u vašoj zgradi, kao što je Vojna ustanova, Gradsko stambeno ili privatnoj firmi koja ima zaključen Ugovor o održavanju lifta.
Brzina popravke lifta zavisi od preduzeća kome su vlasnici stanova Ugovorom poverili održavanje lifta.
U slučaju da vlasnici nisu zadovoljni održavanjem lifta mogu zahtevati od upravnika da se ugovor sa postojećom firmom raskine (ukoliko se sakupi potreban broj potpisa vlasnika stanova) i da se odabere neka druga firma koja će obavljati poslove održavanja lifta o čemu odlučuje skupština stambene zajednice.

Ista situacija, kao i sa liftovima, je i kad je reč o održavanju higijene zgrade.

Važno je znati da sve primedbe na rad takvih firmi vlasnici daju na sednicama ili pismeno upravniku zgrade. Pored navedenog vlasnik se uvek može obratiti i navedenoj firmi, jer on plaća njihove usluge, kao što zove i kablovskog operatera kad mu ne radi internet ili televizija.

Administrativni poslovi profesionalnog upravnika:

– Registracija stambene zajednice, izrada pečata, pribavljanje PIB-a
– Zastupanje Stambene zajednice pred trećim licima (zastupanje stambene zajednice pred firmama izvođačima radova, firmama za održavanje liftova, na sudu i sl.)
– Otvaranje poslovnog računa u banci
– Uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova zgrade koje vlasnik dostavi i koje upravnik pribavi od Infostana i Katastra.
– Zaključivanje ugovora sa trećim licima dok pripremu obavlja advokat
– Informisanje stanara i izrada finansijskog izveštaja koji je vidljiv svakodnevno, online preko informacionog sistema
– Izrada plana za održavanje zgrade u skladu sa odlukama
– Komunikacija (prosleđivanje prijava) sa svim institucijama od značaja za zgradu (Infostan, Elektrane, Gradsko zelenilo, Vodovod, EDB, Opština, Gradska čistoća, Gradska uprava, Komunalna policija, Gradsko stambeno, Vojna ustanova i dr.)

Finansijski poslovi profesionalnog upravnika zgrade:

– Vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice, kako biste u svakom trenutku znali kolikim sredstvima zgrada raspolaže koji je vidljiv svakodnevno, online preko informacionog sistema
– Priprema budžeta i njegovog raspoređivanja u skladu sa odlukama
– Priprema, štampa i dostavljanje računa vlasnicima stanova u poštanske sandučiće koji su vidljivi svakodnevno, online preko informacionog sistema
– Objedinjena naplata troškova za upravljanje, održavanje i drugih troškova u skladu sa odlukama
– Prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
– Izrada Bilansa stanja i podnošenje prijave Poreskoj upravi u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu davanja pod zakup zajedničkih delova zgrade (što obavlja knjigovođa)
– Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice kao i u slučajevima hitnih intervencija

Tehničko-operativni poslovi profesionalnog upravnika:

– Vizuelna provera stanja zgrade od strane upravnika i po prijavi vlasnika stanova
– Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova
– Sprovođenje plana održavanja u skladu sa prioritetima i odlukama
– Briga o poštovanju kućnog reda
– Prijem i evidencija kvarova po prijavi vlasnika stanova kao i dostavljanje istih nadležnim službama
– Izvršavanje odluka skupštine stambene zajednice u skladu sa finansijskim mogućnostima
– Organizacija radova na tekućem i investicionom održavanju u skladu sa finansijskim mogućnostima
– Organizacija radova hitnih intervencija za koje ne treba odluka ni potpisi vlasnika stanova jer su radovi hitni
– Pronalaženje ponuda za potrebe održavanja zgrade
– Kontrola i nadzor nad radovima
– Predlaganje mera za povećanje energetske efikasnosti
– Dostupnost od 00-24h isključivo za hitne intervencije - radno vreme ponedeljak - petak od 09:00 - 17:00 časova

 

 

PROFESIONALNI UPRAVNIK SA VIŠE OD 17 GODINA ISKUSTVA

PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE

Prijava vlasnika

Kontakt

Organizator profesionalnog upravljanja:
Balkan biznis klub d.o.o. Beograd
Pariske komune 2
11070 Novi Beograd
PIB: 103865805
MB: 20039850
+381.60.6000.249
info@profesionalniupravnikzgrade.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 09:00 - 17:00 časova
subota-nedelja: ne radimo

 

 

ONLINE DOSTAVA PROMENE PODATAKA VLASNIKA

ZAKAŽITE SASTANAK SA PROFESIONALNIM UPRAVNIKOM

Svaki naš email koji šaljemo potpisan je digitalnim potpisom kao znak garancije da je email poslan sa naše email adrese info@profesionalniupravnikzgrade.com

Informacioni sistem

PRIJAVA NA INFORMACIONI SISTEM

PRIJAVA NA INFORMACIONI SISTEM

Vaše je pravo da budete uvek i na vreme informisani

Detaljnije o informacionom sistemu

Važni telefoni
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192