PODACI O STANU, GARAŽI ILI POSLOVNOM PROSTORU:
PODACI O VLASNIKU:
U slučaju Vašeg odsustva, u donje polje, upišite broj telefona druge osobe koju upravnik može kontaktirati:
PODACI O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA KOJA ŽIVE U STANU:


U stanu živi ukupno članova domaćinstva:
Član domaćinstva 1:Član domaćinstva 2:Član domaćinstva 3:Član domaćinstva 4:Član domaćinstva 5:Član domaćinstva 6:ZAKUPAC:Da li izdajete nekretninu u zakup:


Ime i prezime zakupca:


JMBG / PIB / MB zakupca:


NAPOMENA:
Ukoliko imate sklopljen Ugovor o zakupu stana dužni ste kopiju Ugovora dostaviti upravniku zgrade (u skladu sa Zakonom) u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora.

Pošaljite nam sliku Ugovora u prilogu:
Slika 1:
Slika 2:
Prihvatam i slažem se da upravnik obrađuje informacije o meni u svrhu slanja mog kontakt formulara i slanja povratnog odgovora, a u skladu sa Pravima i uslovima korišćenjima. Prava i uslove korišćenja možete pročitati ovde.