PRISTUPNI PARAMETRI
Odredite Vaš username i password koji ćete koristiti za logovanje na sistem. Kad pošaljete ovaj zahtev dobićete na Vaš e-mail potvrdu i pristupne parametre od administratora sistema, da se možete logovati na Vaš nalog.
Polje username i šifra se mogu sastojati od brojeva (0-9) i slova (velika i mala).

AKO JE VLASNIK PRAVNO LICE POPUNITE I DONJA POLJAPrihvatam i slažem se da Balkan biznis klub d.o.o. obrađuje informacije o meni u svrhu slanja mog kontakt formulara i slanja povratnog odgovora, a u skladu sa Pravima i uslovima korišćenjima. Prava i uslove korišćenja možete pročitati ovde.