Profesionalni upravnik

Profesionalni upravnik zgrade

.

NAZOVITE HITNE INTERVENCIJE

Pojedini radovi hitnih intervencija (pucanje cevi, zagušenje kanalizacije, zaglavljivanje u liftu i dr.) se izvršavaju, svakodnevno, 24 časa, bez odlaganja, radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenja zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.
Telefon službe hitnih intervencija je: +381.60.42.42.838

Prijavu nam možete poslati na gore naveden telefon ili preko informacionog sistema.
Radno vreme: 00.00-24.00

 

- . -

Aktivnosti na održavanju zgrade vrše se kroz:
1) hitne intervencije,
2) tekuće održavanje i
3) investiciono održavanje.

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

Svaki vlasnik zgrade, odnosno vlasnik posebnog dela zgrade, dužan je da odmah po saznanju o potrebi izvođenja hitnih intervencija na zgradi, odnosno zajedničkim delovima zgrade, o tome obavesti upravnika, odnosno profesionalnog upravnika u stambenoj zgradi, odnosno nadležni organ u slučaju zgrade druge namene.

Profesionalni upravnik redovno obilazi zgradu kako bi evidentirao potencijalne probleme u i oko zgrade a samim tim preduzeo odgovarajuće mere u sprovođenju tekućeg i investicionog održavanja zgrade, u skladu sa finansijskim mogućnostima zgrade.

Ukoliko zgrada nema finansijske mogućnosti upravnik zgrade predlaže visinu naknade za određene, neophodne radove, kako bi se izbegli problemi i radovi na hitnim intervencijama.

Pored svih mera moguće je da se desi neka vrsta havarije, jer ljudsko oko ipak ne može sve videti kao ni predvideti, te se u tom slučaju preduzimaju radnje HITNE INTERVENCIJE kojom se otklanja opasnost koja ih je izazvala.

VAŽNO JE KOLIKO STANARI MESEČNO IZDAVAJAJU ZA INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE jer se svi radovi u zgradi izvode i sprovode u skladu sa sredstvima kojima zgrada raspolaže.

Ipak je lakše izdvojiti mesečno 400 - 500 dinara po stanu nego li odjednom platiti ukupnan iznos za radove koje treba hitno uraditi.

Hitne intervencije u zgradi

PROFESIONALNI UPRAVNIK SA VIŠE OD 17 GODINA ISKUSTVA

Kontakt

Organizator profesionalnog upravljanja:
Balkan biznis klub d.o.o. Beograd
Pariske komune 2
11070 Novi Beograd
PIB: 103865805
MB: 20039850
+381.60.6000.249
info@profesionalniupravnikzgrade.com

Radno vreme:
ponedeljak - petak: 09:00 - 17:00 časova
subota-nedelja: ne radimo

 

Hitne intervencije 24h:
telefon:
+381.60.42.42.838

HITNE INTERVENCIJE PROFESIONALNI UPRAVNIK

ZAKAŽITE SASTANAK SA PROFESIONALNIM UPRAVNIKOM

Informacioni sistem

PRIJAVA NA INFORMACIONI SISTEM

PRIJAVA NA INFORMACIONI SISTEM

Vaše je pravo da budete uvek i na vreme informisani

Detaljnije o informacionom sistemu

Važni telefoni
HITNA POMOĆ 194
VATROGASCI 193
POLICIJA 192